ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Harold Productions Bt.

A jelen adatvédelmi tájékoztató (Nyilatkozat) és jogi nyilatkozat tartalmazza a Harold Productions Bt. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett haroldproductions.hu domain neven elérhető weboldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztatást.

A Szolgáltatás technikai hátterét, így a szerveren elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Webergoline Kft. (továbbiakban: Tárhely Szolgáltató) biztosítja.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó (azon személy, aki használja a Szolgáltatást, továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen Nyilatkozat (amely folyamatosan elérhető a weboldal minden aloldalának láblécében) feltételeit.

1. ADATKEZELŐ NEVE

Harold Productions Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság(Üzemeltető)

2. AZ ADATKEZELŐ CÍME

2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 14.

3. ELÉRHETŐSÉG

E-mail: csapoharoldgabor@gmail.com

4. MOZGÓKÉP KÖZZÉTÉTELE

Az Üzemeltető a Szolgáltatás végzése során videót és filmeket tesz közzé weboldalán (haroldproductions.hu). A szereplők névvel, hanggal, képmással beazonosíthatók. Ezen adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulás, összhangban az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával.

5. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A Szolgáltató tiszteletben tartja az általa vizsgált weboldalak látogatóinak adatvédelmi jogait és mindent megtesz azok megvédésének érdekében. Ezen oldal azokat a szabályozásokat tartalmazza, amelyekhez a Szolgáltató az adatok feldolgozása során tartja magát, ezáltal biztosítva az internet-felhasználók névtelenségét és adataik védelmét.

INTERNET-FELHASZNÁLÓK VÉDELME

a) A Szolgáltató a felhasználó hozzájárulása nélkül nem gyűjt semmiféle személyes, vagy személyére utaló adatot. A felhasználó neve, címe stb. ismeretlen marad. A felhasználó számítógépével kapcsolatban gyűjtött technikai adatok a következők: operációs rendszer, böngésző típusa, képernyőfelbontás és IP címeken alapuló földrajzi meghatározás.

b) A Szolgáltató nem integrálja az elemzések során szerzett adatait semmiféle külső adatbázissal, amely tartalmaz személyes, vagy személyre utaló adatot.

c) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

d) Az Üzemeltető részére önkéntesen megadásra kerülő adatok (név, email cím) alapján a hozzájáruló személy jogosultsága nem ellenőrizhető. A Szolgáltató a szolgáltatás (haroldproductions.hu honlap) használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

6. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE

Adatkezelés a felhasználó önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, amikor a weboldalon kitöltötte akapcsolati űrlapot.

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

8. A KEZELT ADATOK KÖRE

a) A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím

b) Cookie-k

A Szolgáltató oldalainak elemzése során cookie-technológiát alkalmaz. A cookie véletlenszerűen generált karakterek sorozatát tartalmazza, ezen elküldött technikai információk Server Log fájlokban eltárolódnak. A cookie-technológiának köszönhetően lehetőség nyílik a következőkre: beazonosítani az internet-felhasználó által használt böngészőt, megkülönböztetni az új és visszatérő látogatókat (cookie-kat), az egymást követő oldalletöltéseket látogatásokként csoportosítani, rangsorolni az operációs rendszereket stb., azonban – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.
A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja.
Amennyiben nem engedélyezi, hogy beazonosítsuk a böngészőjéhez tartozó forgalmat, akkor azt minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltani. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
Néhány a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link:

https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

c) Google analitika

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

9. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a kapcsolat felvétele. Az Üzemeltető illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.

10. KAPCSOLATI ŰRLAP ADATSZOLGÁLTATÁSA

A felhasználó önkéntes döntése alapján, az adatkezelési szabályzatban foglaltak kifejezett elfogadásával és tudomásul vételével a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az adatkezelés célja, hogy személyre szabott ajánlatot kaphasson az érdeklődő, valamint, hogy az Üzemeltetővel kapcsolatba léphessen. Az Üzemeltető az önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek nem adja át.

Az űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a felhasználó nem kezdeményezi. Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai feldolgozásához.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

11. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával a Tárhely Szolgáltató kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A Szolgáltatás keretén belül észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető és a Tárhely Szolgáltató jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 061-475 -186, 475-7100
Telefax: 061-269-1615
E-mail: adatved@obh.hu

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az Adatkezelő elérhetőségeinél (3-as pont) megadott e-mail címen.

JOGORVOSLAT

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Dunakeszi, 2020. november 9.